Duurzaamheid - Bouwen Voorbij

BouwVoorbijvertegenwoordigt TSL's benadering van ESG. Ons doel is om verder te bouwen dan de industrienormen, verder dan de verwachtingen van de klant en verder dan de eisen van de gemeenschap, om op maat gemaakte, ultramoderne, duurzaam gebouwde faciliteiten over de hele wereld te creëren. Wij zijn vernieuwers en pioniers van verandering, die door onze klanten worden vertrouwd om problemen op te lossen en baanbrekende oplossingen te bieden. Onze bewezen succesformule optimaliseert snelheid, duurzaamheid en efficiëntie. We laten ons niet afschrikken door de uitdaging om ESG-onderwerpen aan te pakken en richten ons op het leveren van tastbare verandering.

Als onderdeel van de ontwikkeling van onze ESG-strategie hebben we met een groot aantal belanghebbenden uit onze internationale activiteiten gesproken om een plan op te stellen dat de ondernemersgeest van TSL uitdraagt.

We zetten ons proactief in voor veranderingen in de sector. Onze resultaten tonen aan dat we toekomstbestendige oplossingen bouwen die bijdragen aan een veerkrachtigere gebouwde omgeving.

Samen bouwen

De getalenteerde, gelijkgestemde en vooruitdenkende mensen bij TSL vormen het beste team ter wereld.
Blijf terugkomen en dat heeft een reden. We onderhouden een open, eerlijke en dynamische relatie met al onze klanten.
Duurzaamheid gaat verder dan ons. We moedigen onze toeleveringsketen aan om ook te werken aan onze doelen en toezeggingen.
We zetten ons in om onze planeet te beschermen en ons milieu te verbeteren.
Wij investeren in onze mensen en onze gemeenschappen omdat zij een essentieel onderdeel vormen van TSL's nalatenschap die wij zeer waarderen.
Onze leiders, management, ethiek en beleid zorgen ervoor dat TSL eerlijk, open en compliant blijft.

Verantwoord bouwen

Onze aanpak

Bij TSL is duurzaamheid het kloppende hart van wat we doen. Het managementteam erkent de vitale rol van bedrijven in het vormgeven van een duurzame toekomst en heeft een vastberaden standpunt ingenomen om duurzaamheid te integreren in alle facetten van onze activiteiten. Door duurzaamheid in te bedden in ons bedrijfs-DNA willen we onze ecologische voetafdruk minimaliseren, positieve sociale verandering creëren, innovatie stimuleren en de veerkracht op lange termijn vergroten.

Duurzaamheidsmanagement houdt zich strikt aan ons bestuurskader. Een robuuste governancestructuur zorgt ervoor dat alle ESG-kwesties direct worden aangepakt en, indien van materieel belang, worden opgelost op het niveau van de raad van bestuur.

We erkennen dat onze rol verder gaat dan het bouwen van uitzonderlijke gebouwen en infrastructuur. Ons beleid ten aanzien van sociale waarden omvat onze toewijding aan het bevorderen van sociale, economische en ecologische duurzaamheid. Het is gebaseerd op de overtuiging dat het succes van een bedrijf onlosmakelijk verbonden is met het creëren van positieve en blijvende effecten en het bevorderen van de gemeenschappen waarin we actief zijn. 

TSL streeft ernaar om in 2050 een netto nul bedrijf te zijn en onze klanten te helpen bij het creëren van emissiearme faciliteiten.

TSL erkent dat er een grote verscheidenheid aan beleidsinstrumenten en -middelen is om diversiteit actief te bevorderen en een inclusieve bedrijfscultuur te creëren.

 

"Bij TSL zijn we er trots op dat we de nieuwe omgevingen leveren die de vierde industriële revolutie aandrijven. Daarbij nemen we onze toewijding om duurzaam en verantwoord te bouwen zeer serieus. We zorgen ervoor dat onze projecten een positieve ecologische en sociale erfenis achterlaten voor gemeenschappen over de hele wereld."

Jackie Wild - Group CEO

TSL ondersteunt de UN Sustainable Development Goals

We werken consequent aan deze zes doelen bij alle TSL-projecten.

Beweeg met de muis om te zien wat deze betekenen voor TSL.

- Waterefficiënt ontwerp voor gebouwen
- Waterbeheer op de bouwplaats
- Waterbehoud en bronbescherming
- Gemeenschap toegang tot schoon water
- Recycling en behandeling van afvalwater
- Baancreatie en ontwikkeling van vaardigheden
- Eerlijke arbeidspraktijken
- Ondersteuning en investeringen voor het mkb
- Sterke partnerschappen en samenwerking
- Infrastructuur en gemeenschapsontwikkeling
- Inclusieve kant-en-klare industrialisatie
- Integratie van technologie in gebouwen
- Klimaatbestendigheid en -aanpassing
- Onderzoek en ontwikkeling
- Integratie duurzame energieopwekking
- Duurzame stedelijke planning
- Groene bouw en infrastructuur
- Toegankelijke en inclusieve infrastructuur
- Erfgoed & Natuurbehoud
- Slimme steden en integratie van technologie
- Duurzame materiaalinkoop
- Energie-efficiëntie
- Groene bouwcertificaten
- Duurzaam ontwerp
- Levenscyclusanalyse
- Energie-efficiënte gebouwen
- Vermindering koolstofvoetafdruk
- Verminderde geïntegreerde emissies
- Duurzaam transport
- Klimaatbestendige infrastructuur

Casestudies

Magna Park Noord Unit 3, Lutterworth

Casestudie emissiereductie

Meer weten

Magna Park Zuid Unit 5 & Unit 6, Lutterworth

Casestudie over sociale waarde en mondiale doelen

Meer weten

Considerate Constructors Scheme

We streven voortdurend naar een 'Excellent' of 'Outstanding' score op elk van onze projecten. Hieronder ziet u een voorbeeld van een recent project met een CCS-score van 'Excellent'.

BREEAM UK

De vele projecten die zijn bekroond met 'Excellent' en hoger zijn het resultaat van een gedetailleerde en nauwkeurige planning van conceptontwerp tot en met de bouw. Dit is gericht op het reduceren van opgenomen koolstof, het investeren in energie-efficiëntie en het geven van prioriteit aan duurzaamheid.

Planeet Mark

We hebben ons aangesloten bij een programma van derden om onze koolstofarme reis te verifiëren. We willen verder gaan dan onze woorden en actie ondernemen.

Planet Mark biedt bedrijfscertificeringen om bedrijven te helpen elk jaar hun CO2-voetafdruk bij te houden en te verminderen. We zijn er trots op dat we eerlijk en open zijn, we willen onze beloften nakomen en echte vooruitgang boeken.

Deze basislijn van emissies, uitgesplitst naar de verschillende onderdelen, helpt ons te bepalen waar we onmiddellijke en impactvolle CO2-reducties kunnen realiseren.

Onze certificering bij Planet Mark zal ons helpen onze strategie om net zero te bereiken te versnellen.

Ons officiële Duurzaamheidsverslag zal begin 2024 beschikbaar zijn, dus informatie op deze pagina's kan op elk moment worden gewijzigd.

Deel
Laad meer
nl_NLNederlands