Onze mensen en gemeenschappen

Duurzaamheid

Onze verplichtingen aan mensen en gemeenschappen

Icon
Lokalisme
Icon
Welzijn
Icon
Mensenrechten

Voor elk bouwproject moet een %-doelstelling voor samenwerking met lokale bedrijven en mensen worden vastgesteld en behaald.
Voor elk project moet een lokale behoeftenbeoordeling worden uitgevoerd.

Bereik een tevredenheidsscore van meer dan 85% voor het werknemersonderzoek "TSL Talks".
Het TSL Gezondheids- en welzijnsplan uitvoeren.

Elk jaar een gedetailleerde beoordeling van de prestaties op het gebied van gedragscode uitvoeren met 10% van de toeleveringsketen.
Tegen 2030 op elk project een 'site stand down' over moderne slavernij invoeren.

Icon
Diversiteit en inclusie
Icon
Liefdadigheid en vrijwilligerswerk
Icon
Training & Opleiding

Tegen 2030 meer dan 300 uur training over diversiteit, inclusie en gelijkheid geven.
Alle TSL-leiders en -managers moeten een doel hebben met betrekking tot inclusiviteit.

Het klimaatadaptatieplan van TSL afleveren om het bedrijf voor te bereiden op de toekomst.
Klanten ondersteunen bij het ontwerpen van "klimaatklare" infrastructuur.

Realiseer meer dan 30 uur training (gemiddeld) per persoon per jaar tot 2030.
Uitrollen van het TSL Carbon Literacy-trainingsprogramma met als resultaat > 80% van al het personeel in 2030.

Beleid voor sociale waarde

Ons beleid voor sociale waarden omvat onze inzet voor het bevorderen van sociale, economische en ecologische duurzaamheid. Het is gebaseerd op de overtuiging dat het succes van een bedrijf onlosmakelijk verbonden is met het creëren van positieve en blijvende effecten en het bevorderen van de gemeenschappen waarin we actief zijn. We erkennen dat elk bouwproject dat we ondernemen verstrekkende gevolgen heeft en we zijn er verantwoordelijk voor dat die gevolgen overweldigend positief zijn. We hebben onze activiteiten gegroepeerd in vijf aandachtsgebieden die volgens ons essentieel zijn voor het creëren van maatschappelijke waarde:

Positieve invloed op het milieu

 • Het minimaliseren van de ecologische voetafdruk voor TSL en onze klanten, het verminderen van afval, het behouden van natuurlijke bronnen en het bevorderen van milieuvriendelijke innovaties in al onze projecten.
 • Bijdragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit, de lokale biodiversiteit maximaliseren en negatieve gevolgen van lawaai, overlast en vervuiling vermijden.

Samenwerking

 • Samenwerken met onze klanten, collega's, partners, toeleveringsketen, lokale gemeenschappen en de academische wereld.
 • Gerichte initiatieven ondersteunen die zijn afgestemd op mondiale, nationale of regionale doelstellingen.
 • Verantwoording afleggen aan de gemeenschappen waar we werken en zorgen voor een transparante en zinvolle dialoog.
 • Mensen betrekken bij en zeggenschap geven over beslissingen die op hen van invloed zijn.

Groeiende economieën

 • Kansen creëren voor lokale midden- en kleinbedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen in de waardeketen van de bouwactiviteit.
 • Het aannemen van een lokalismemodel dat prioriteit geeft aan het waar mogelijk lokaal inkopen van goederen en diensten en het meten van onze lokale uitgaven.
 • Bijscholing en ondersteuning van KMO's en kleine en middelgrote ondernemingen om te gedijen en te groeien in de industrie.
 • Ethisch inkopen van goederen en diensten en in het bijzonder het versterken van initiatieven om risico's op moderne slavernij en onethische werkpraktijken te identificeren, te controleren en te verminderen.

"In mijn 26 jaar bij Lidl heb ik aan een aantal ongelooflijke projecten mogen werken, maar op geen enkel project ben ik trotser dan op dit. Om het hoogtepunt te zien van al het werk dat erin is gaan zitten en te weten welke impuls het gaat geven aan de lokale economie, inclusief de 1.500 banen die worden gecreëerd, is echt iets speciaals."

- Jennifer Davidson, regiodirecteur Lidl

Maatschappelijke betrokkenheid en betrokkenheid van werknemers

 • Medewerkers aanmoedigen en de tijd geven om lokale goede doelen en vrijwilligerswerk te steunen en eraan deel te nemen.
 • Zorgen voor de juiste middelen voor sociale en milieuverbeteringsprojecten waar we werken.
 • Toezeggen om zich te registreren en de Considerate Constructors Schemes Code of Practice toe te passen (indien relevant voor de omvang van de locatie).
 • Samenwerken met nationale en internationale goede doelen die onze waarden delen, door middel van bedrijfsgiften en strategische fondsenwerving.
 • Het aanmoedigen en bieden van ondersteuning voor een betere gezondheid en welzijn, zowel fysiek als mentaal, voor onze werknemers, de gemeenschap en de toeleveringsketen.

Vaardigheden & Werkgelegenheid

 • Erken, implementeer en investeer in innovatie die de ontwikkeling van vaardigheden ondersteunt, werkgelegenheid creëert en de algemene omstandigheden voor gemeenschappen verbetert.
 • Werkgelegenheid creëren in de gemeenschappen waarin we werken en onze toeleveringsketen aanmoedigen om hetzelfde te doen.
 • Actie ondernemen om ongelijkheden op het gebied van werkgelegenheid en algemene lokale levensomstandigheden te verminderen.
 • Ontwikkel vaardigheden voor werknemers die aansluiten bij hun individuele behoeften en erken specialistische trainingsvereisten voor jonge of minder bevoorrechte mensen.

"Onze interne initiatieven gaan over het creëren van kansen voor onze jeugd, het ontsluiten van potentieel en het bieden van een stap op de ladder van sociale mobiliteit. Iedereen moet de kans krijgen om te slagen in het leven en TSL is goed gepositioneerd om hierbij te helpen."

- Kevin Copsey, CSO TSL

Door middel van geïntegreerd beleid zet TSL zich in om klant- en gemeenschapswaarde te creëren en economische, sociale en milieuvoordelen te behalen. Onze toewijding aan maatschappelijke verantwoordelijkheid is niet slechts een aanvulling op onze bedrijfsstrategie; het is een fundamenteel aspect van wie wij zijn als bedrijf.

Deel
Laad meer
nl_NLNederlands