Privacybeleid

 

INLEIDING

Welkom bij de privacyverklaring van TSL Limited ("TSL").

TSL respecteert uw privacy en is toegewijd aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens. Deze privacy verklaring informeert u over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt (ongeacht waar u de website bezoekt) en vertelt u over uw privacy rechten en hoe de wet u beschermt.

 1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WE ZIJN
  1.1 Doel van deze privacyverklaring
  Deze privacy verklaring is bedoeld om u te informeren over hoe TSL uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt door uw gebruik van deze website, inclusief alle gegevens die u verstrekt via deze website wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, een product koopt of gebruik maakt van een van onze diensten. Deze website is niet bedoeld voor kinderen en we verzamelen niet bewust gegevens over kinderen. Als we ontdekken dat we gegevens over kinderen hebben verzameld, wordt deze informatie verwijderd.
  Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring leest samen met elke andere privacyverklaring of kennisgeving van eerlijke verwerking die we kunnen verstrekken bij specifieke gelegenheden wanneer we persoonlijke gegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom we uw gegevens gebruiken. Deze privacyverklaring is een aanvulling op de andere kennisgevingen en is niet bedoeld om deze te vervangen.
  1.2 Regelaar
  TSL limited is de controller en verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens (collectief aangeduid als "TSL Limited", "TSL", "wij", "ons", of "onze" in dit privacybeleid). TSL Limited is de beheerder en verantwoordelijk voor deze website. Wij hebben een data privacy manager aangesteld die verantwoordelijk is voor het overzien van vragen met betrekking tot deze privacy verklaring. Als u vragen heeft over deze privacy verklaring, inclusief eventuele verzoeken om
  uw wettelijke rechten, neem dan contact op met de Data Privacy Manager via onderstaande gegevens.
  1.3 Contactgegevens
  Onze volledige gegevens zijn:
  TSL Beperkt
  Manager gegevensprivacy: Jason Wigglesworth
  E-mailadres: info@tslprojects.com
  Postadres: Chalfont Park House, Chalfont Park, Gerrards Cross, Buckinghamshire, Engeland, SL9 0DZ
  Telefoonnummer: + 44 (0) 845 330 7311
  U hebt het recht om op elk gewenst moment een klacht in te dienen bij de Information Commissioner's Office ("ICO"), de toezichthoudende autoriteit in het Verenigd Koninkrijk voor kwesties op het gebied van gegevensbescherming (www.ico.org.uk). We zouden het echter op prijs stellen als we de kans krijgen om uw problemen op te lossen voordat u contact opneemt met de ICO, dus neem in eerste instantie contact met ons op.
  1.4 Wijzigingen in de privacyverklaring en uw plicht om ons van wijzigingen op de hoogte te stellen
  We evalueren onze privacyverklaring regelmatig. Wanneer we onze privacyverklaring op een wezenlijke manier wijzigen, plaatsen we een aankondiging op onze website, samen met de bijgewerkte privacyverklaring. Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 01/08/2022. Historische versies kunnen worden verkregen door contact met ons op te nemen. Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren accuraat en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonlijke gegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.
  1.5 Koppelingen van derden
  Deze website kan koppelingen bevatten naar websites, plug-ins, applicaties, producten en diensten van derden. Als u op deze koppelingen klikt of deze koppelingen inschakelt, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen en praktijken. Wanneer u onze website verlaat, raden we u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.
 2. DE GEGEVENS DIE WE OVER U VERZAMELEN
  2.1 Persoonlijke gegevens
  Persoonsgegevens of persoonlijke informatie betekent alle informatie over een persoon aan de hand waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. Hieronder vallen geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens). We kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen die we als volgt hebben gegroepeerd:
  (a) Identiteitsgegevens omvatten voornaam, meisjesnaam, achternaam, gebruikersnaam of vergelijkbare identificatiecode, burgerlijke staat, titel, geboortedatum en geslacht.
  (b) Contactgegevens omvatten factuuradres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummers.
  (c) Financiële gegevens omvatten bankgegevens.
  (d) Transactiegegevens omvatten gegevens over betalingen aan en van u en andere gegevens over diensten die u van ons hebt afgenomen.
  (e) Technische gegevens omvatten het internet protocol ("IP") adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.
  (f) Profielgegevens omvatten uw gebruikersnaam en wachtwoord, door u gedane aankopen of gegeven instructies, uw interesses, voorkeuren, feedback en reacties op enquêtes.
  (g) Gebruiksgegevens omvatten informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt.
  (h) Marketing- en communicatiegegevens omvatten uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en onze derden en uw communicatievoorkeuren.
  (i) Beeldgegevens omvatten camerabeelden van bezoeken aan onze sites of online bijeenkomsten.
  2.2 Wij verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, voor welk doel dan ook. Samengevoegde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonlijke gegevens, maar worden wettelijk niet als persoonlijke gegevens beschouwd omdat deze gegevens uw identiteit niet direct of indirect onthullen. We kunnen bijvoorbeeld uw Gebruiksgegevens aggregeren om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke websitefunctie. Als we echter
  of geaggregeerde gegevens met uw persoonlijke gegevens verbindt zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonlijke gegevens die zullen worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.
  2.3 Wij verzamelen geen Speciale Categorieën Persoonsgegevens over u (dit omvat gegevens over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). We verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.
  2.4 Als u geen persoonsgegevens verstrekt
  Wanneer we persoonsgegevens moeten verzamelen op grond van de wet of op grond van een contract dat we met u hebben en u verzuimt die gegevens te verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd, is het mogelijk dat we het contract dat we met u hebben of proberen te sluiten (bijvoorbeeld om u goederen of diensten te leveren) niet kunnen uitvoeren. In dit geval kan het zijn dat we een product of dienst dat u bij ons hebt moeten annuleren, maar we zullen u hiervan op de hoogte stellen.
 3. HOE WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELD?
  3.1 Methoden
  3.2 Wij gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, waaronder via:
  (a) Directe interacties. U kunt ons uw identiteits-, contact- en financiële gegevens verstrekken door formulieren in te vullen of door met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail of anderszins. Dit omvat persoonlijke gegevens die u verstrekt wanneer u een van de volgende dingen doet: ons commerciële contract ondertekenen; een aanvraag indienen voor onze producten of diensten; een account aanmaken op onze website; u abonneren op onze diensten of publicaties; verzoeken om marketing naar u toe te sturen; deelnemen aan een wedstrijd, promotie of enquête; of ons feedback geven of contact met ons opnemen.
 4. (b) Geautomatiseerde technologieën of interacties. Tijdens uw interactie met onze website kunnen wij automatisch technische gegevens verzamelen over uw apparatuur, browsehandelingen en -patronen. We verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies, serverlogs en andere soortgelijke technologieën.
 5. (c) Derden of openbare bronnen. Wij kunnen persoonlijke gegevens over u ontvangen van verschillende derde partijen en openbare bronnen zoals hieronder uiteengezet.
 6. (d) Technische gegevens van de volgende partijen analytics providers zoals Google gevestigd buiten het Verenigd Koninkrijk; aanbieders van zoekinformatie zoals LinkedIn gevestigd binnen of buiten het Verenigd Koninkrijk; en advertentienetwerken.
 7. (e) Contact-, financiële en transactiegegevens van aanbieders van technische, betalings- en leveringsdiensten zoals PayPal binnen of buiten het Verenigd Koninkrijk.
 8. (f) identiteits- en contactgegevens van gegevensmakelaars of aggregators zoals directmarketingbureaus die in het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn.
 9. (g) Identiteits- en contactgegevens uit openbaar beschikbare bronnen zoals Companies House en het kiesregister in het Verenigd Koninkrijk.
 1. INTERNATIONALE OVERSCHRIJVINGEN
  6.1 Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onze interne/externe derden die buiten het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn, zodat hun verwerking van uw persoonsgegevens een overdracht van gegevens buiten het Verenigd Koninkrijk met zich meebrengt.
  6.2 Wanneer we uw persoonlijke gegevens buiten het Verenigd Koninkrijk overdragen, zorgen we ervoor dat een vergelijkbare mate van bescherming wordt geboden door ervoor te zorgen dat ten minste een van de volgende waarborgen wordt geïmplementeerd:
  (a) Wij zullen uw persoonsgegevens alleen doorgeven aan landen die geacht worden een passend beschermingsniveau te bieden voor persoonsgegevens.
  (b) Wanneer we gebruik maken van bepaalde dienstverleners, kunnen we gebruik maken van specifieke contracten die zijn goedgekeurd voor gebruik in het Verenigd Koninkrijk en die persoonlijke gegevens dezelfde bescherming geven die ze hebben in het Verenigd Koninkrijk. Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over het specifieke mechanisme dat door ons wordt gebruikt bij de overdracht van uw persoonlijke gegevens buiten het Verenigd Koninkrijk.
 2. GEGEVENSBEVEILIGING
  7.1 Wij hebben passende technische, administratieve en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of op ongeoorloofde wijze toegankelijk zijn, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Onze veiligheidsmaatregelen omvatten, waar nodig, het gebruik van firewalls, beveiligde serverfaciliteiten, encryptie, het implementeren van gepaste toegangsrechten, beheerssystemen en -processen, zorgvuldige selectie van verwerkers en andere technisch redelijke maatregelen om uw persoonsgegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of openbaarmaking. Waar nodig kunnen we ook reservekopieën maken en andere maatregelen nemen om onopzettelijke beschadiging of vernietiging te voorkomen.
  uw persoonlijke gegevens.
  7.2 Waar online transacties worden ondersteund op onze website, gebruiken we een industriestandaard beveiligingsmaatregel, zoals 'Secure Sockets Layer', om de vertrouwelijkheid en veiligheid van online transacties te beschermen.
  7.3 Bovendien beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens tot werknemers, agenten, contractanten en andere derden die deze gegevens nodig hebben voor hun werk. Zij verwerken uw persoonsgegevens alleen in onze opdracht en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.
  7.4 We hebben procedures ingesteld om vermoedelijke overtredingen van persoonsgegevens aan te pakken en zullen u en elke toepasselijke toezichthouder op de hoogte stellen van een overtreding als we daartoe wettelijk verplicht zijn.
 3. BEWAREN VAN GEGEVENS
  8.1 Hoe lang gebruikt u mijn persoonlijke gegevens?
  We bewaren je persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief het voldoen aan wettelijke boekhoudkundige of rapportageverplichtingen. We kunnen uw persoonsgegevens langer bewaren in het geval van een klacht of als we redelijkerwijs van mening zijn dat er een rechtszaak in het verschiet ligt met betrekking tot onze relatie met u. Om de juiste bewaarperiode voor persoonsgegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeautoriseerd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we die doeleinden op een andere manier kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten. Details over bewaartermijnen voor verschillende aspecten van uw persoonlijke gegevens zijn beschikbaar in ons bewaarbeleid dat u bij ons kunt opvragen door contact met ons op te nemen. Volgens de wet moeten we basisgegevens van onze klanten (waaronder contact-, identiteits-, financiële en transactiegegevens) bewaren tot zes jaar nadat ze ophouden klant te zijn voor belastingdoeleinden. In sommige omstandigheden kunt u ons vragen uw gegevens te wissen: zie Wisverzoek hieronder voor meer informatie. In sommige gevallen kunnen we uw persoonlijke gegevens anonimiseren (zodat ze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in welk geval we deze informatie voor onbepaalde tijd kunnen gebruiken zonder u daarvan op de hoogte te stellen.
 4. UW WETTELIJKE RECHTEN
  9.1 Onder bepaalde omstandigheden hebt u rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonsgegevens. Zie in het bijzonder het gedeelte met de titel:
  (a) Toegang vragen tot uw persoonlijke gegevens.
  (b) Correctie van uw persoonlijke gegevens aanvragen.
  (c) Het wissen van uw persoonlijke gegevens aanvragen.
  (d) Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
  (e) Vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.
  (f) Overdracht van uw persoonlijke gegevens aanvragen.
  (g) Recht om toestemming in te trekken.
  Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.
  9.2 Meestal geen vergoeding vereist
  U hoeft geen kosten te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter wel een redelijke vergoeding vragen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. In deze omstandigheden kunnen we ook weigeren om aan uw verzoek te voldoen.
  9.3 Wat we van u nodig kunnen hebben
  Het kan zijn dat we u om specifieke informatie moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens (of om een van uw andere rechten uit te oefenen) te waarborgen. Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden vrijgegeven aan personen die geen recht hebben om ze te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om ons antwoord te versnellen.
  9.4 Antwoordtermijn
  We proberen binnen een maand te reageren op alle legitieme verzoeken. Soms kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder complex is of als u meerdere verzoeken hebt ingediend. In dat geval brengen we u op de hoogte en houden we u op de hoogte.
 5. WOORDENLIJST
  10.1 Wettige basis
  (a) Gerechtvaardigd belang betekent het belang van ons bedrijf bij het uitvoeren en beheren van ons bedrijf om u de beste service/het beste product en de beste en veiligste ervaring te kunnen bieden. We zorgen ervoor dat we alle mogelijke gevolgen voor jou (zowel positief als negatief) en je rechten overwegen en tegen elkaar afwegen voordat we je persoonlijke gegevens verwerken voor onze legitieme belangen. We gebruiken uw persoonlijke gegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen zwaarder wegen dan de gevolgen voor u (tenzij we uw toestemming hebben of anderszins wettelijk verplicht of toegestaan zijn). U kunt meer informatie krijgen over hoe wij onze legitieme belangen afwegen tegen de mogelijke gevolgen voor u met betrekking tot specifieke activiteiten door contact met ons op te nemen.
  (b) Uitvoering van een contract betekent de verwerking van uw gegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat u een dergelijk contract aangaat.
  (c) Voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting betekent uw persoonsgegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting waaraan wij onderworpen zijn.
  10.2 Derden
  (a) Interne derden
  Andere bedrijven in de Group Companies die optreden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers en die gevestigd zijn in het Verenigd Koninkrijk en IT- en systeemadministratiediensten leveren en leidinggevende rapportages uitvoeren.
  (b) Externe derden
  Dienstverleners die optreden als verwerkers en gevestigd zijn in het Verenigd Koninkrijk die IT- en systeembeheerdiensten leveren.
  Professionele adviseurs die optreden als verwerkers of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, waaronder advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars gevestigd in het Verenigd Koninkrijk die advies-, bank-, juridische, verzekerings- en boekhoudkundige diensten verlenen. HM Revenue & Customs, regelgevende instanties en andere autoriteiten die optreden als verwerkers of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken gevestigd in het Verenigd Koninkrijk die in bepaalde omstandigheden rapportage van verwerkingsactiviteiten vereisen. Andere bedrijven die een relatie met ons kunnen hebben, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk of overzee.
  10.3 Uw wettelijke rechten
  U hebt het recht om:
  (a) Toegang vragen tot uw persoonlijke gegevens (algemeen bekend als een 'verzoek om toegang voor een betrokkene'). Hiermee kunt u een kopie krijgen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren en controleren of we deze rechtmatig verwerken.
  (b) Correctie vragen van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. Hiermee kunt u onvolledige of onnauwkeurige gegevens die wij over u hebben laten corrigeren, hoewel wij mogelijk de nauwkeurigheid van de nieuwe gegevens die u aan ons verstrekt, moeten verifiëren.
  (c) Het wissen van uw persoonlijke gegevens aanvragen. Hiermee kunt u ons vragen om persoonsgegevens te wissen of te verwijderen als er geen goede reden is om deze nog langer te verwerken. U hebt ook het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u met succes uw recht op bezwaar tegen verwerking hebt uitgeoefend (zie hieronder), wanneer we uw gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer we uw persoonsgegevens moeten wissen om te voldoen aan de lokale wetgeving. Houd er echter rekening mee dat we niet altijd kunnen voldoen aan uw verzoek om gegevens te wissen om specifieke juridische redenen die u, indien van toepassing, zullen worden meegedeeld op het moment van uw verzoek.
  (d) Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij ons beroepen op een gerechtvaardigd belang (of dat van een derde partij) en er iets met uw specifieke situatie is waardoor u bezwaar wilt maken tegen de verwerking op deze grond omdat u van mening bent dat het uw fundamentele rechten en vrijheden raakt. U hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme redenen hebben om uw gegevens te verwerken die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.
  (e) Beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aanvragen. Hiermee kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens op te schorten in de volgende scenario's: (a) als u wilt dat we de juistheid van de gegevens vaststellen; (b) als ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat we ze wissen; (c) als u wilt dat we de gegevens bewaren, zelfs als we ze niet langer nodig hebben, omdat u ze nodig hebt om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) u hebt bezwaar gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar we moeten controleren of we dwingende legitieme redenen hebben om ze te gebruiken.
 6. (f) De overdracht van uw persoonlijke gegevens aan u of aan een derde partij aanvragen. Wij zullen u, of een door u gekozen derde partij, uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat. Merk op dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons in eerste instantie toestemming hebt gegeven om deze te gebruiken of waarbij we de informatie hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.
  (g) toestemming te allen tijde intrekken wanneer we ons baseren op toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van verwerkingen die zijn uitgevoerd voordat u uw toestemming introk. Als u uw toestemming intrekt, kunnen we bepaalde producten of diensten mogelijk niet aan u leveren. We zullen u hierover informeren op het moment dat u uw toestemming intrekt.
  10.4 Overige
  (a) Groepsmaatschappijen betekent TSL, haar Dochter- of Holdingmaatschappijen van tijd tot tijd en elke Dochteronderneming van een Holdingmaatschappij van tijd tot tijd.

  Michael McDonnell
  Group Chief Operating Officer
Deel
Laad meer
nl_NLNederlands