Polityka

Wszystko co musisz wiedzieć, wszystko w jednym miejscu.

Polityka przeciwdziałania korupcji i łapówkarstwu

Naszą polityką jest prowadzenie wszystkich działań w sposób uczciwy i etyczny.

Polityka środowiskowa

Polityką Spółki jest utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (jakością, środowiskiem i BHP) (ZSZ).

Polityka równych szans

Spółka jest zobowiązana do promowania równych szans w zatrudnieniu.

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy

Zdrowie i bezpieczeństwo jest podstawową wartością w naszej działalności i mocno wierzymy, że wszystkim wypadkom i urazom można zapobiec.

Oświadczenie dotyczące polityki Modern Slavery Act 2015

Niniejsze oświadczenie dotyczące polityki zostało opublikowane zgodnie z sekcją 54 ustawy o nowoczesnym niewolnictwie i określa kroki i obowiązki dla TSL, naszych pracowników, dostawców i podwykonawców.

Polityka Jakości

Polityką Spółki jest utrzymywanie Zintegrowanego (Jakość, Środowisko i BHP) Systemu Zarządzania (ZSZ), który ma na celu spełnienie wymagań.

Polityka prywatności

TSL szanuje Twoją prywatność i zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych.

Polityka dotycząca plików cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, aby odróżnić Cię od innych użytkowników naszej strony.

Strategia podatkowa

Niniejszy dokument przedstawia podejście przyjęte przez Tonroe Group Limited (TGL) oraz jej spółki zależne i stowarzyszone w zakresie zarządzania obowiązkami i działaniami podatkowymi w ramach prowadzonej działalności.

Obciążenie większe
pl_PLPolski