Wiadomości i spostrzeżenia

Faza Zrównoważony rozwój Członkostwo

Od czerwca 2022 roku firma TSL GmbH jest członkiem "Phase Sustainability", sojuszu działającego w ramach German Sustainable Building Council (DGNB). Celem sojuszu jest przekształcenie praktyk planistycznych niemieckiego przemysłu budowlanego, aby zrównoważony rozwój stał się nową normą.

Pojawiło się wiele oświadczeń i zobowiązań ze strony planistów i architektów. Jednym z przykładów był manifest klimatyczny złożony przez niemieckich architektów i inżynierów na Konferencji Klimatycznej ONZ w 2009 roku, który miał ponad 400 sygnatariuszy. Ale gdzie są rezultaty tego manifestu? DGNB mówi jasno: potrzebujemy teraz zmiany paradygmatu - odejścia od deklaracji na rzecz realnych działań!

Czego więc dokładnie chce Faza Zrównoważonego Rozwoju? Wszystkie budowy zaczynają się (zgodnie z tabelą opłat dla architektów i inżynierów - HOAI) od Fazy 1, czyli oceny podstawowej. Faza Zrównoważonego Rozwoju jest rozumiana jako Faza 0, tzn. jeszcze przed omówieniem wymagań projektu budowlanego z klientem, planiści powinni zainicjować rozmowy, które obejmują cele zrównoważonego rozwoju projektu budowlanego.

Projektanci otrzymują wytyczne i kwestionariusze, które są opracowywane wspólnie z właścicielami budynków. Ponadto cele i rzeczywistość budynku są porównywane po zakończeniu budowy i dzięki wymianie doświadczeń stają się przejrzyste. DGNB oferuje w tym zakresie pomoc, np. w postaci materiałów i dokumentów do pobrania oraz poprzez powiązanie tematów "Deklaracji zrównoważonego rozwoju" z celami zrównoważonego rozwoju ONZ (SDGs). Jako generalny wykonawca zaawansowanych technologicznie konstrukcji przemysłowych, dyskusje na temat wykorzystania drewna zamiast stali mają dla nas kluczowe znaczenie w planowaniu konstrukcyjnym. Co więcej, planowanie zasobów i rozwiązania energetyczne dla naszych budynków są głównymi zagadnieniami, które należy wziąć pod uwagę, gdy dążymy do osiągnięcia bardziej ambitnych celów zrównoważonego rozwoju.

Ekologiczne budownictwo dla przemysłu

Od czerwca 2022 r. firma TSL GmbH jest uczestnikiem "Fazy Zrównoważonego Rozwoju", jednej z akcji Niemieckiego Towarzystwa Zrównoważonego Budownictwa (DGNB) e.V. Cel: przekształcenie dotychczasowej strategii planowania w budownictwie w nową normę.

Już wcześniej istniało wiele oświadczeń i zastrzeżeń ze strony planistów i architektów. Ein Beispiel: Klima Manifest "Vernunft für die Welt" as deutscher Beitrag der Architekten und Ingenieure zur UN-Klimakonferenz 2009 mit über 400 Unterzeichnern. Aber wo sind die Ergebnisse des Klima Manifests? Das Statement des DGNB dazu: Wir brauchen jetzt den Paradigmenwechsel! Weg von Statements, hin zum realen Handeln!

Jak będzie wyglądała "Faza Nachhaltigkeit"? Wszystkie budowy rozpoczynają się (zgodnie z HOAI) od fazy 1, czyli budowy fundamentów. Faza nienaruszalności jest fazą 0, np. w momencie, gdy inwestor przekazuje inwestorowi swoje uwagi i wymagania dotyczące projektu, planista może zainicjować ze wszystkimi inwestorami rozmowy na temat nienaruszalności projektu i jego treści. In several verschiedenen Themenfeldern, z.B. Klimaschutz, zirkuläre Wertschöpfung, Suffizienz oder Umwelt (...) werden den Planern Leitfäden und Fragebögen an die Hand gegeben, die gemeinsam mit den Bauherren erarbeitet werden. Weiter werden Bau-Soll und Bau-Ist nach Fertigstellung abgeglichen und im Erfahrungsaustausch transparent gemacht. W tym celu DGNB udostępnia m.in. materiały i dokumenty do pobrania oraz łączy tematykę "Deklaracji bezpieczeństwa" z celami zrównoważonego rozwoju ONZ (SDGs). Dla nas, jako generalnego zarządcy przemysłu hutniczego, takie tematy jak "Holz statt Stahl" w planowaniu tras mają kluczowe znaczenie. Również planowanie zaopatrzenia w surowce i energetyczne wyposażenie budynków stanowią główne cele, które należy realizować z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Udział
Więcej wiadomości
Obciążenie większe
pl_PLPolski