Magna Park South Unit 5 & 6, Lutterworth

Zrównoważony rozwój

Niniejsze studium przypadku szczegółowo opisuje wartość społeczną, ekonomiczną i środowiskową, która została wygenerowana przez TSL i jej klienta w dwóch jednostkach w Magna Park South, Lutterworth, MPS5 i MPS6. Zostały one zestawione z globalnymi celami zrównoważonego rozwoju ONZ.

Niniejsze studium przypadku zawiera dwie sekcje, które podkreślają kluczowe osiągnięcia zarówno pod względem finansowym, jak i pozafinansowym.

  1. Raport wartości społecznej: Dane dotyczące wartości społecznej zostały zebrane od klienta i głównych partnerów łańcucha dostaw na temat działań i inicjatyw, które zostały przeprowadzone i które wygenerowały wartość dla lokalnych mieszkańców, ich społeczności i społeczeństwa.
  2. Raport globalnych celów: Ocena wartości społecznej została wykorzystana do oszacowania, w jaki sposób działania i inicjatywy w trzech lokalizacjach MPN przyczyniły się do realizacji 17 globalnych celów i Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.
Udział
Obciążenie większe
pl_PLPolski